Marina-alt spol. s.r.o.
Služby

Aktuality

Ponúkame služby na profesionálnej úrovni

Vykonávame autorizovaný servis plavidiel, ako aj čistenie, umývanie a leštenie vonkajšieho trupu a interiéru plavidiel a nanášanie antifoulingového náteru. Zabezpečujeme a dopĺňame pohonné hmoty. Priamo v našom prístave spúšťame plavidlá na vodu, resp. ich vyťahujeme na breh. Zvládneme aj manipuláciu s väčšími plavidlami za pomoci lodného výťahu a ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníka.

08.07.2015

Čítajte ďalej...