Marina-alt spol. s.r.o.
Služby

Umývanie

Poskytujeme všetky služby súvisiace s údržbou plavidla, akou je napríklad umývanie, čistenie a leštenie vonkajšieho trupu plavidla, interiéru plavidla, či nanášanie antifoulingového náteru. Zabezpečíme aj ďalší servis podľa požiadaviek zákazníka.