Marina-alt spol. s.r.o.
Aktuality

Ponúkame služby na profesionálnej úrovni

Vykonávame autorizovaný servis plavidiel, ako aj čistenie, umývanie a leštenie vonkajšieho trupu a interiéru plavidiel a nanášanie antifoulingového náteru. Priamo v našom prístave spúšťame plavidlá na vodu, resp. ich vyťahujeme na breh. Zvládneme aj manipuláciu s väčšími plavidlami za pomoci lodného výťahu a ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníka. V našom prístave máte aj unikátnu možnosť tankovania pohonných hmôt priamo do Vašich plavidiel, nakoľko sa v areáli prístavu nachádza čerpacia stanica zriadená na tento účel.